แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 363
1
คู่มือ เก็งแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ก. ระดับ ป.ตรี พร้อมเฉลยละเอียด นิติธนิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2319
คู่มือ เก็งแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ก. ระดับ ป.ตรี พร้อมเฉลยละเอียด นิติธนิต
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันติว นิติธนิต
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 316 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
เก็งข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
เก็งข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
เก็งข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย
- คำในภาษาไทยมีหลายความหมาย
- การสร้าคำไทย
- ลักษณะประโยคของไทย
เก็งข้องสอบอุปมา-อุปไมย
เก็งข้อสอบเงื่อนไขภาษา
เก็งของสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
เก็งข้อสอลการเรียงประโยค
สรุปกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. attorney285องค์กรบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สรุปสาระสำคัญพระราบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธืการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
เก็งข้อสอบระเบียสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ยวงานสารบรรณ พ.ศ.2526
เก็งข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธืการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
เก็งข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โครงการพระราชดำริ สิ่งประดิษฐ์ของพระเจ้าอยู่หัว
แนวข้อสอบ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แนวข้อสอบ ประชาคมอาเซียน

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2933

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 251 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
1 หมวดวิชาคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
 
2 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
– แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4
– แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5
 
3 หมวดวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 4
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 5
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 6
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 7
 
4 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
– สรุปเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
 
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/product/2933

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

3
กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571709_th_2411465กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2558
จำนวนหน้า: 429 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
บทที่ ๑ กรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียวและกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
บทที่ ๒ หลักในประมวลกฎหมายอาญาภาค ๑ (บทบัญญัติทั่วไป) บางเรื่องที่จะต้องนำมาปรับใช้
บทที่ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง (มาตรา ๑๓๖ ถึงมาตรา ๑๖๖) และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม (มาตรา ๑๖๗ ถึงมาตรา ๒๐๕)
 มาตรา ๑๓๖ “ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน”
 มาตรา ๑๓๗ “แจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน”
 มาตรา ๑๓๘ “ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน”
 มาตรา ๑๔๐ “เหตุฉกรรจ์ของมาตรา ๑๓๘ วรรคสอง (รวมทั้งของมาตรา ๑๓๙)”
 มาตรา ๑๓๙ “ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่”
 มาตรา ๑๔๑ “ถอน ทำให้เสียหายซึ่งตรา หรือ เครื่องหมายอันเป็นหลักฐานในการยึด อายัด หรือรักษาสิ่งใดๆ”
 มาตรา ๑๔๒ “ทำให้เสียหาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสาร ซึ่งเจ้าพนักงานได้ยึดไว้หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐาน หรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย”
 มาตรา ๑๔๓ “คนกลางเรียกหรือรับสินบน”
 มาตรา ๑๔๔ “ให้สินบนเจ้าพนักงาน”
 มาตรา ๑๖๗ “ให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม”
 มาตรา ๑๔๕ “แสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน”
 มาตรา ๑๔๖ “สวมเครื่องแบบ ประดับเครื่องหมาย ใช้ยศ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยไม่มีสิทธิ”
 มาตรา ๑๔๗ “เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์”
 มาตรา ๑๕๑ “เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต จัดการทรัพย์อันเป็นการเสียหาย”
 มาตรา ๑๕๘ “เจ้าพนักงานทำให้เสียหาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียซึ่งทรัพย์ หรือเอกสารซึ่งตนมีหน้าที่ปกครองหรือรักษา”
 มาตรา ๑๔๘ “เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจผู้อื่นให้มอบทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตน”
 มาตรา ๑๔๙ “เจ้าพนักงานเรียกหรือรับสินบน”
 มาตรา ๒๐๑ “เจ้าพนักงานในการยุติธรรมเรียกหรือรับสินบน”
 มาตรา ๑๕๐ “เจ้าพนักงานกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง โดยเห็นแก่สินบน ซึ่งได้เรียกหรือรับไว้ก่อนหน้านั้น”
 มาตรา ๑๕๒ “เจ้าพนักงานมีส่วนได้เสียเนื่องด้วยกิจการที่ตนมีหน้าที่จัดการ หรือดูแล”
 มาตรา ๑๕๓ “เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์มากกว่าที่ควรจ่าย”
 มาตรา ๑๕๔ “เจ้าพนักงานเรียกเก็บ หรือไม่เรียกเก็บภาษี หรือค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใดโดยทุจริต หรือโดยทุจริตกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี หรือค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสียหรือเสียน้อย”
 มาตรา ๑๕๕ “เจ้าพนักงานโดยทุจริตกำหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าเพื่อให้ผู้ต้องเสียภาษี หรือค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสีย หรือเสียน้อย”
 มาตรา ๑๕๖ “เจ้าพนักงานโดยทุจริตแนะนำหรือกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด เพื่อให้ละเว้นการลงรายการหรือลงรายการเท็จลงในบัญชี แก้ไขบัญชี หรือซ่อนเร้นหรือทำหลักฐานในการลงบัญชี อันจะทำให้มิต้องเสียภาษี หรือค่าธรรมเนียม หรือเสียน้อย”
 มาตรา ๑๕๗ “เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต”
มาตรา ๑๕๘ “เจ้าพนักงานทำให้เสียหาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียซึ่งทรัพย์ หรือเอกสารซึ่งตนมีหน้าที่ปกครองหรือรักษา”
มาตรา ๑๕๙ “เจ้าพนักงานถอน ทำให้เสียหาย ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับไว้ที่ทรัพย์หรือเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น”
มาตรา ๑๖๐ “เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตรา อันมิชอบด้วยหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นเสียหาย”
มาตรา ๑๖๑ “เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร”
มาตรา ๑๖๒ “เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ”
มาตรา ๑๖๔ “เจ้าพนักงานเปิดเผยความรัก”
มาตรา ๑๖๕ “เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย หรือคำสั่ง”
มาตรา ๑๖๘ “ไม่มาให้ถ้อยคำตามคำบังคับของพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน”
มาตรา ๑๖๙ “ไม่ส่งทรัพย์หรือเอกสาร ไม่ยอมสาบาน ไม่ยอมปฏิญาณ หรือไม่ยอมให้ถ้อยคำ ตามคำบังคับของพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน”
มาตรา ๑๗๐ “ไม่มาให้ถ้อยคำ หรือไม่มาเบิกความ หรือไม่ส่งทรัพย์หรือเอกสารใดตามหมาย หรือคำสั่งศาล”
มาตร ๑๗๑ “ไม่ยอมสาบาน ไม่ยอมปฏิญาณ ไม่ยอมให้ถ้อยคำหรือไม่ยอมเบิกความ”
มาตรา ๑๗๒ “แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอายาแก่พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา”
มาตรา ๑๗๓ “แจ้งความแก่พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสวนคดีอาญา”
มาตรา ๑๗๔ “เหตุฉกรรจ์ของมาตรา ๑๗๒ หรือมาตรา ๑๗๓”
มาตรา ๑๘๑ “เหตุฉกรรจ์ของมาตรา ๑๗๔,๑๗๕,๑๗๗,๑๗๘ และมาตรา ๑๘๐”
มาตรา ๑๗๕ “ฟ้องเท็จในคดีอาญา”
มาตรา ๑๗๖ “ฟ้องเท็จในคดีอาญาแล้วลุแก่โทษต่อศาล”
มาตรา ๑๗๗ “เบิกความเท็จในการพิจารณาคดี”
มาตรา ๑๘๒ “เหตุยกเว้นโทษของการกระทำความผิดมาตรา ๑๗๗ (รวมทั้งมาตรา ๑๗๘)”
มาตรา ๑๘๓ “เหตุลดโทษของการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๗๗ (รวมทั้งมาตรา ๑๗๘ มาตรา ๑๘๐)”
มาตรา ๑๗๙ “ทำพยานหลักฐานเท็จให้เชื่อว่ามีความผิดเกิดขึ้นหรือร้ายแรงกว่าที่เป็นความจริง”
มาตรา ๑๘๐ “นำสืบ หรือแสดงพยานหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดี”
มาตรา ๑๘๓ “นำสืบ หรือแสดงพยานหลักฐานเท็จแล้วลุแก่โทษกลับแจ้งความจริงต่อศาลก่อนมีคำพิพากษา และก่อนตนถูกฟ้องในความผิดมาตรา ๑๘๐ นั้น”
มาตรา ๑๘๔ “ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษลดน้อยลง”
มาตรา ๑๙๓ “ดุลพินิจไม่ลงอำนาจของศาล “ถ้ากระทำความผิดตามมาตรา ๑๘๔ เป็นการกระทำเพื่อช่วย บิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผู้กระทำ”
มาตรา ๑๘๕ “กระทำต่อทรัพย์หรือเอกสารที่ได้ส่งไว้ต่อศาลหรือที่ศาลให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดี”
มาตรา ๑๘๗ “กระทำต่อทรัพย์ที่ถูกยึดหรือถูกอายัด เพื่อมิให้การเป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล”
มาตรา ๑๘๘ “กระทำต่อพินัยกรรมหรือเอกสารของผู้อื่น”
มาตรา ๑๘๙ “ช่วยผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้ต้องโทษ”
มาตรา ๑๙๐ “หลบหนีที่คุมขัง”
มาตรา ๑๙๑ “ทำให้ผู้ที่ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขัง”
มาตรา ๑๙๒ “ช่วยให้ผู้อื่นที่หลบหนีจากการคุมขัง ไม่ให้ถูกจับกุม”
มาตรา ๑๙๓ “ดุลพินิจในการยกเว้นโทษ “กรณีกระทำความผิดตามมาตรา ๑๘๔ และมาตรา ๑๘๙ หรือมาตรา ๑๙๒ เป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือ ภริยาของผู้กระทำ”
มาตรา ๑๙๗ “ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายให้ประโยชน์ หรือรับว่าจะให้ประโยชน์ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน”
มาตรา ๑๙๘ “ดูหมิ่นศาล หรือขัดขวางการพิจารณาพิพากษาของศาล”
มาตรา ๑๙๙ “ลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ เพื่อปิดบัง การเกิด การตาย หรือเหตุแห่งการตาย”
มาตรา ๒๐๐ “เจ้าพนักงานในการยุติธรรม กระทำหรือไม่กระทำการในตำแหน่ง เพื่อจะช่วยบุคคลใดมิให้ต้องโทษหรือได้รับโทษน้อยลง หรือเพื่อจะแกล้งบุคคลใดให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษหนักขึ้น”
มาตรา ๒๐๑ “เจ้าพนักงานในการยุติธรรมรับสินบน”
มาตรา ๒๐๒ “เจ้าพนักงานในการยุติธรรม กระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์ ซึ่งได้เรียก หรือรับไว้ก่อนดำรงตำแหน่งนั้น”
มาตรา ๒๐๓ “เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล”
มาตรา ๒๐๔ “เจ้าพนักงานผู้ควบคุมผู้ต้องขัง ทำให้ผู้ต้องขังหลุดพ้นจากการคุมขัง”
มาตรา ๒๐๕ “เจ้าพนักงานผู้ควบคุมผู้ต้องขังทำให้ผู้ต้องขังหลุดพ้นจากการคุมขังโดยประมาท”

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571709_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


4
ถาม-ตอบ กฎหมายลักษณะละเมิดและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สุพจน์ กู้มานะชัย
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_599613_th_7099841

ถาม-ตอบ กฎหมายลักษณะละเมิดและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สุพจน์ กู้มานะชัย
ผู้แต่ง : สุพจน์ กู้มานะชัย
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 4 : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า: 240 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9789742036768
 
สารบัญ
 
ภาค 1 แนวถาม-ตอบกฎหมายละเมิดจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ เชิงบรรยาย
 
 ลักษณะ 1 ละเมิด
หมวดที่ 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด
ส่วนที่ 1 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของตนเอง
ส่วนที่ 2 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น
ส่วนที่ 3 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากทรัพย์    
หมวดที่ 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
หมวดที่ 3 อายุความ 
หมวดที่ 4 นิรโทษกรรม
หมวดที่ 5 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 ลักษณะ 2 จัดการงานนอกสั่ง
 ลักษณะ 3 ลาภมิควรได้
 ภาค 2 แนวถาม-ตอบกฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ เชิงอุทาหรณ์
บรรณานุกรม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_599613_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)5
กฎหมายปกครอง นันทวัฒน์ บรมานันท์
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_599613_th_4089183

กฎหมายปกครอง นันทวัฒน์ บรมานันท์
ผู้แต่ง : นันทวัฒน์ บรมานันท์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 5 : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า: 557 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองที่เป็นระบบ การจัดระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ, การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ความทั่วไป : ประเภทของกิจกรรมของฝ่ายปกครอง (ตำรวจทางปกครองและบริการสาธารณะ) วิวัฒนาการของทฤษฎีบริการสาธารณะ ความหมายของบริการสาธารณะ ประเภทของบริการสาธารณะ หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำบริการ เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการ การจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดทำบริการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ, การควบคุมฝ่ายปกครอง ความทั่วไป : เครื่องมือในการดำเนินงานของฝ่ายปกครอง ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง กฎหมายสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศไทย
 
สารบาญ
 
 
 
ภาค 1 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
          บทที่ 1 การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
          บทที่ 2 พัฒนาการของกฎหมายปกครอง
                    1.พัฒนาการของกฎหมายปกครองในประเทศภาคพื้นยุโรป
                    2. การเกิดขึ้นของกฎหมายปกครองในประเทศฝรั่งเศส
                    3. พัฒนาการของกฎหมายปกครองในประเทศไทย
 
ภาคที่ 2 การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง
             บทที่ 3 หลักที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง
                        1. หลักทั่วไปในการจัดสร้างของฝ่ายปกครอง
                        2. หลักในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน : หลักการรวมอำนาจ หลักการกระจายอำนาจ และหลักการแบ่งอำนาจ
                            2.1 หลักการรวมอำนาจปกครอง
                            2.2 หลักการกระจายอำนาจปกครอง
                            2.3 หลักการแบ่งอำนาจ
                        3. หลักเกี่ยวกับนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
                            3.1 นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส
                            3.2 นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนของไทย
                บทที่ 4 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
                           1. สำนักนายกรัฐมนตรี
                           2. กระทรวง 
                               2.1 กระทรวงกลาโหม
                               2.2 กระทรวงการคลัง
                               2.3 กระทรวงการต่างประเทศ 
                               2.4 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
                               2.5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
                               2.6 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                               2.7 กระทรวงคมนาคม
                               2.8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                               2.9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
                               2.10 กระทรวงพลังงาน
                               2.11 กระทรวงพาณิชย์
                               2.12 กระทรวงมหาดไทย
                               2.13 กระทรวงยุติธรรม
                               2.14 กระทรวงแรงงาน
                               2.15 กระทรวงวัฒนธรรม
                               2.16 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                               2.17 กระทรวงศึกษาธิการ
                               2.18 กระทรวงสาธารณสุข
                               2.19 กระทรวงอุตสาหกรรม
                           3. กรม
                           4. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรทรวง หรือทบวง
                           5. เครื่องมือในการบริหารราชการส่วนกลาง : การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
                               5.1 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการทั่วไป
                               5.2 การมอบอำนาจการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ออกใบอนุญาตหรือที่บัญญัติผู้มีอำนาจไว้เป็นการเฉพาะ
                               5.3 วิธีการมอบอำนาจ
                               5.4 การมอบอำนาจช่วง
                           6. การรักษาราชการแทน
                 
             บทที่ 5 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
                        1. จังหวัด
                            1.1 อำนาจของจังหวัด
                            1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด
                            1.3 คณะกรมการจังหวัด
                            1.4 ข้าราชการอื่นในจังหวัด
                            1.5 คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด
                            1.6 การรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
                            1.7 ส่วนราชการในจังหวัด
                         2. อำเภอ
                            2.1 อำนาจของอำเภอ
                            2.2 นายอำเภอ
                            2.3 ข้าราชการอื่นในอำเภอ
                            2.4 การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท
                            2.5 การรักษาการแทนนายอำเภอ
                            2.6 ส่วนราชการในอำเภอ
                       3.กิ่งอำเภอ 
                       4. ตำบล 
                           4.1 การจัดตั้งตำบล
                           4.2 กำนัน
                           4.3 แพทย์ประจำตำบล
                           4.4 สารวัตรกำนัน
                           4.5 สภาตำบล
                       5. หมู่บ้าน
                           5.1 การจัดตั้งหมู่บ้าน
                           5.2 ผู้ใหญ่บ้าน
                           5.3 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                           5.4 คณะกรรมการหมู่บ้าน
                
         บทที่ 6 วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น
                     1. การจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพ รศ. 116 (พ.ศ. 2440)
                     2. การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
                     3. การจัดตั้งเทศบาลในปี พ.ศ. 2476 
                         3.1 การจัดตั้งเทศบาล
                         3.2 โครงสร้างของเทศบาล
                         3.3 หน้าที่ของเทศบาล
                         3.4 การจัดทำกิจการเทศบาล
                         3.5 เทศบัญญัติ
                         3.6 การงบประมานและการคลัง
                         3.7 การกำกับดูแลเทศบาล
                     4. การจัดตั้งสุขาภิบาลในปี พ.ศ. 2495
                         4.1 โครงสร้างของสุขาภิบาล
                         4.2 อำนาจและหน้าที่ของสุขาภิบาล
                         4.3 ข้อบังขับสุขาภิบาล
                         4.4 การงบประมานและการคลัง
                         4.5 การกำกับดูแลสุขาภิบาล
                     5. การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในปี พ.ศ. 2498
                         5.1 การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                         5.2 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                         5.3 หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                         5.4 การจัดทำกิจการส่วนจังหวัด
                         5.5 ข้อบัญญัติจังหวัด
                         5.6 การงบประมาณและการคลัง
                         5.7 การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                     6. การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในปี พ.ศ. 2499
                         6.1 สภาตำบล
                         6.2 องค์การบริหารส่วนตำบล
                     7. จากการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ : กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
                         7.1 กรุงเทพมหานคร
                         7.2 เมืองพัทยา 
                     8. ปัญหาของระบบปกครองส่วนท้องถิ่น 
        
        บทที่ 7 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                   1. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2540)
                       1.1 หลักสำคัญในการปกครองส่วนท้องถิ่น:ความเป็นอิสระ
                       1.2 โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       1.3 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       1.4 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       1.5 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       1.6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น
                   2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
                       2.1 ขอบเขตของกฎหมาย
                       2.2 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       2.3 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       2.4 อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       2.5 การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       2.6 การจักสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       2.7 รายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       2.8  แผนการกระจากอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       2.9 แผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจตามแผนการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น
                       2.10 ความผูกพันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                       2.11 การติดตามผลของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
                   3. การปรับปรุงรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ. 2540)
                       3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
                       3.2 เทศบาล 
                       3.3 องค์การบริหารส่วนตำบล
                       3.4 กรุงเทพมหานคร
                       3.5 เมืองพัทยา
                   4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
                       4.1 หลังสำคัญในการปกครองส่วนท้องถิ่น : ความเป็นอิสระ
                       4.2 โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       4.3 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       4.4 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       4.5 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       4.6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น
                       4.7 การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
         บทที่ 8  รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและหน่วยบริหารรูปแบบพิเศษ
                      1. รัฐวิสาหกิจ
                          1.1 เหตุผลในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
                          1.2 ความหมายของรัฐวิสาหกิจ
                          1.3 การแบ่งประเภทของรัฐวิสาหกิจ
                          1.4 เครื่องมือในการดำเนินการจัดทำบริหารสาธารณะโดยรัฐวิสาหกิจ
                       2. หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
                       3. องค์การมหาชน 
                           3.1 ความหมาย
                           3.2 ประเภทของบริการสาธารณะที่องค์กรมหาชนสามารถจัดทำ
                           3.3 การจัดตั้งองค์การมหาชน
                           3.4 โครงสร้างขององค์การมหาชน
                           3.5 ทุน รายได้ และทรัพย์สินในการดำเนินงานขององค์การมหาชน
                           3.6 ผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชน 
                           3.7  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การมหาชน
                           3.8 การยุบเลิกองค์การมหาชน
                           3.9  การเกิดขึ้นขององค์การมหาชนในประเทศไทย
                       4. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
                            4.1 ลักษณะของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
                            4.2 การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
                            4.3 รายระเอียดการบริหารงานหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
                            4.4 หน้าที่ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
 
ภาค 3 ขอบเขตของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
               
                 บทที่ 9 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง 
                             1. แนวคิดเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
                                 1.1 หลัก"การกระทำทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย"
                                 1.2 หลัก"ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอำนาจ"
                             2. ที่มาของหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
                                 2.1 ที่มาจากรัฐธรรมนูญ
                                 2.2 ที่มาจากกฎหมายระหว่างประเทศ
                                 2.3 ที่มาจากแนวคำวินิจฉัย
                            3. ข้อจำกัดของหลักว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
                                3.1อำนาจดุลพอนิจ
                                3.2 ทฤษฎีว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉิน
                                3.3 นิติกรรมทางปกครองที่ไม่อาจถูกตรวจสอบได้
 
ภาค 4 รูปแบบของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
                บทที่ 10 ตำรวจทางปกครอง
                              1. วัตถุประสงค์ของตำรวจทางปกครอง
                              2. ประเภทของตำรวจทางปกครอง
                              3. การใช้อำนาจของตำรวจทางปกครอง
                              4. ผู้ใช้อำนาจของตำรวจทางปกครอง
                              5. ข้อจำกัดในการใช้อำนาจตำรวจทางปกครอง
                              6. ข้อยกเว้นในการใช้อำนาจตำรวจทางปกครอง
                              7. ผลของกฎหมายของตำรวจทางปกครอง
 
                บทที่ 11. บริการสาธารณะ
                              1. วิวัฒนาการของทฤษฎีบริการสาธารณะ
                              2. ความหมายของบริการสาธารณะ
                              3. ประเภทของบริการสาธารณะ
                                  3.1 บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง
                                  3.2 บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
                                  3.3 ความพยายามที่จะสร้างประเภทของบริการสาธารณะใหม่ๆ
                             4. หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ
                                 4.1 หลักว่าด้วยความเสมอภาค
                                 4.2 หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง
                                 4.3 หลักว่าด้วยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
                            5. เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ
                                5.1 มาตรการทางกฎหมาย
                                5.2 บุคลากรของรัฐ
                                5.3 ทรัพย์สิน
                                5.4 อำนาจพิเศษของฝ่ายปกครอง
                            6. การจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย
                                6.1 บริการสาธารณะที่ทำขึ้นโดยรัฐ
                                6.2 บริการสาธารณะที่ทำขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                6.3 บริการสาธารณะที่รัฐร่วมกัดจัดทำกับองค์กรส่วนท้องถิ่น
                                6.4 รัฐวิสาหกิจเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะ
                            7. การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
                                7.1 รูปแบบทั่วๆ ไปในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ
                                7.2 สัมปทานบริการสาธารณะ : วิธีการสำคัญในการมอบให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะ
                                7.3 พระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
                           8. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
                               8.1 แนวความคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
                               8.2 กฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ
                               8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างรักกับรัฐวิสาหกิจที่จัดทำบริการสาธารณะแต่ได้รับการแปรรูปไปเป็นเอกชน
 
 
ภาค 5 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
 
           บทที่ 12  นิติกรรมฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครอง
                          1. อำนาจในการออกกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป
                              1.1 อำนาจในการออกกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปของรัฐบาล
                              1.2 อำนาจในการออกกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปขององค์กรฝ่ายปกครองอื่น ๆ
                          2. นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว
                               2.1 คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ได้เองทันที
                               2.2 การมีผลใช้บังคับของคำสั่งทางปกครอง
                               2.3 เหตุผลในคำสั่งทางปกครอง
                               2.4 การสิ้นสุดของคำสั่งทางปกครอง
 
          บทที่ 13  สัญญาทางปกครอง     
                         1. การแบ่งแยกสัญญาทางปกครองและสัญญาในระบบกฎหมาย
                             1.1 หลักเกี่ยวกับคู่สัญญา
                             1.2 หลักเกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญา 
                             1.3 หลักเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสัญญา
                        2. ประเภทของสัญญาทางปกครอง
                             2.1 สัญญาพัสดุ
                             2.2 สัญญามอบให้จัดทำบริการสาธารณะ
                        3. ระบบกฎหมายของสัญญาทางปกครอง
                            3.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวการทำสัญญา
                            3.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา
                        4. ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
 
ภาค 6 การควบคุมการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
                                       
           บทที่ 14 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
                         1. ลักษณะของการควบคุมฝ่ายปกครอง
                         2. วิธีการควบคุมฝ่ายปกครอง
                              2.1 การควบคุมแบบป้องกันหรือการควบคุมก่อนการดำเนินการ
                              2.2 การควบคุมแบบแก้ไขหรือการควบคุมภายหลังการดำเนินการ
                         3. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศฝรั่งเศส
                             3.1 การร้องเรียนภายในฝ่ายปกครอง
                             3.2 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
                             3.3 ความโปรงใสในการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
                             3.4 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรศาล
           บทที่ 15 องค์กรที่มีหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายปกครอง
                         1. ศาลปกครอง
                         2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
                         3. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
                         4. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
           บทที่ 16 การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
                         1. การควบคุมภายใน
                             1.1 การควบคุมบังคับบัญชา          
                             1.2 การกำกับดูแล
                        2. การควบคุมภายนอก
                             2.1 การควบคุมโดยองค์กรพิเศษ
                             2.2 การควบคุมทางการเมือง
                             2.3 การควบคุมโดยศาล
           บทที่ 17 ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง
                         1. ระบบทั่วไปของความรับผิดของผ่านปกครอง
                             1.1 ผู้ที่ต้องรับผิดชอบ
                             1.2 ประเภทของความผิดของฝ่ายปกครอง
                             1.3 วิธีการชดใช้ค่าเสียหาย
                         2. ระบบพิเศษของหลักว่าด้วยความรับผิดของฝ่ายปกครอง
                             2.1 ระบบความไม่ต้องรับผิด
                             2.2 ความรับผิดต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุจลาจล
                             2.3 ความรับผิดชอบของรัฐอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหรือโดยนักเรียนของรัฐ
                             2.4 ความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยรถยนต์
                             2.5 ความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการยุติธรรม
                             2.6 ความรับผิดอันเกิดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากการก่อการร้าย
                             2.7  ความรับผิดอันเกิดจากความเสียหายจากการติดเชื้อเอดส์
 
            บทที่ 18 กฎหมายสำคัญบางฉบับเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศ
                          1. กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
                              1.1 ความเป็นมาของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการในประเทศไทย
                              1.2 วัตถุประสงค์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
                              1.3 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
                              1.4 หลักของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
                              1.5 ผู้ที่จะขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
                              1.6 วิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
                              1.7 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
                              1.8 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
                              1.9 เอกสารประวัติศาสตร์
                         2. กฎหมายวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง
                              2.1 ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
                              2.2 เหตุผ

6
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล สรุปเจาะประเด็นดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2088คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล สรุปเจาะประเด็น+แนวข้อสอบ
รวบรวมและจัดทำโดย : ว่สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2559
จำนวนหน้า 237 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว 
ขนาด a4
 
สารบัญ
 
- ประวัติความเป็นมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551
- ความรู้รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
- ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- อาเซียน : ASEAN
- ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- เฉลยคำตอบ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2553
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
- เทศบาล
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายให้องค์กรปกครองส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2)
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น
- การจัดทำแผนปฏิบัติการ
- หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- ข้อสอบรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
- แนวข้อสอบ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
- เฉลยคำตอบ
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- เฉลยคำตอบ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)7
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2262

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2556 
จำนวนหน้า : 249 หน้า 
รูปแบบ : ปกอ่อน 
 
สารบัญ
• ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบภายใน
• จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
• กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน
• บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการทุจริตในองค์กร
• ระเบียบกระทรวงภายในว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 2551
• แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
• แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง พ.ศ. 2542
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรท้องถิ่น พ.ศ. 2541
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
• แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1
• แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2
• แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
• แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• สรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
• แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
• เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
• แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2534
• สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
• 10 อันดับหญิงที่ทรงอิทธิพลของโลก ประจำปี 2013
• จับตา พ.ร.บ. กู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาท
• สนข. เร่งไฮสปีดเทรนโคราช เทงบฯหมื่นล้านเวนคืนที่ดิน
• กขช. เคาะราคาจำนำข้าวเปลือกตันละ 12,000 บาท เริ่ม 30 มิ.ย.
• แนวข้อสอบการศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
• แนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
• แนวข้อสอบอาเซียน
• หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
 
5.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ พร้อมแนวข้อสอบ นิติกร กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3197

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ พร้อมแนวข้อสอบ นิติกร กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจภารกิจอำนาจหน้าที่ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่1. 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่2.
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา 
แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา 
เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2. 
 กฎ ก.พ. และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวินัย การรักษา วินัยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
การพิทักษ์คุณธรรม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/142

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

9
หลักและคำพิพากษา พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว สหรัฐ กิติ ศุภการ
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_742829_th_7068651

หลักและคำพิพากษา พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว สหรัฐ กิติ ศุภการ
ผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า: 424 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 ศาลเยาวชนและครอบครัว
หมวด 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
หมวด 4 ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกและอบรมและสถานแนะนำทางจิต
หมวด 5 การฝึกอบรม
หมวด 6 การสอบสวนคดีอาญา
หมวด 7 มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
หมวด 8 อำนาจศาลเกี่ยวกับคดีอาญา
หมวด 9 การฟ้องคดีอาญา
หมวด 10 การพิจารณาคดีอาญา
หมวด 11 การพิพากษาคดีอาญา
หมวด 12 การเปลี่ยนโทษและการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน
หมวด 13 การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว
หมวด 14 การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์ๆ
หมวด 15 การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
หมวด 16 อุทธรณ์และฎีกา
หมวด 17 ฎีกา (ยกเลิก)
บทเฉพาะกาล


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_742829_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2839

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยม 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ 
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความรู้ด้านงานเลขานุการ
การประสานงาน 
เจาะข้อสอบ งานธุรการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/231

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
คำอธิบาย กฎหมาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2156คำอธิบาย กฎหมาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ 
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2560 
จำนวนหน้า: 536 หน้า 
ขนาด : 18.5x26 ซม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/35


*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
ไฟล์ eBook คู่มือชุดเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3250

ไฟล์ eBook คู่มือชุดเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 366 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
อำนาจหน้าที่
เป้าประสงค์หลัก
สัญลักษณ์
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ภารกิจหลัก
นโยบายตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน 
นโยบายของรัฐบาล
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
 
ส่วนที่  2 ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน
แนวทางการวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นา
ดินและการกำเนิดดิน
การสำรวจและการจำแนกดิน
การวิเคราะห์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากดินถล่มในประเทศไทย
การบริหารจัดการพื้นที่ทิ้งร้าง
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน (Land Degradation) 
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
การอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท
การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน
การจัดการดินทราย 
การจัดการดินลูกรัง 
ปัญหาเกี่ยวกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ด้านการปรับปรุงและบำรุงดิน
ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
ความสำคัญของดินและปุ์ย
การใช้สารปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรม
วิธีการผสมปุ๋ยเคมีให้ได้ตามผลวิเคราะห์ดิน
การเตรียมดินปลูกพืช
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน
การปลูกข้าวหอมมะลิ ในระบบอินทรีย์
การปรับปรุงดินเพื่อผลผลิตกาแฟ
การบำรุงดินเพื่อผลผลิตถั่วเหลือง
ดินและปุ๋ยมันสำปะหลัง
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
นโยบาย
แผน (Plan)
โครงการ (Program)
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
เทคนิคในการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแบบวางแผนวางโครงการ
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)
การวิจัยและการพัฒนาระบบงาน
การวิจัย 
การบริหารการพัฒนา 
 
ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แนวข้อสอบกฎหมายพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบ  วิเคราะห์นโยบายและแผน

ตัวอย่าง ไฟล์ eBook คู่มือชุดเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเฉลย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/142

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)13
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2339
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 575 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
หน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เป้าประสงค์ ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศฯ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2530)
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่งการจัดการงานทั่วไป
การบริหารจัดการภายในองค์กร การประสานงาน การวางแผนงาน 
องค์ประกอบขององค์กรและการบริหาร 
ประเภทองค์การ 
หลักการทั่วไปของการบริหาร 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ 
การจัดแผนกงาน 
โครงสร้างและแผนภูมิขององค์การ 
แผนภูมิขององค์การ 
ระบบการบริหารองค์การ 
การควบคุมองค์การ 
การวางแผนงาน 
การบริหารงบประมาณ 
การบริหารคงคลัง 
แนวข้อสอบ การจัดการงานทั่วไป 
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 
 
ส่วนที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับตำแหน่งการจัดการงานทั่วไป
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 
ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554
 
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/160
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย นิติธนิต 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2307

สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย นิติธนิต
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันติว นิติธนิต
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 269 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4

สารบัญ
 
การพัฒนาชุมชนหลักการและวิธีการพัฒนาชุม
กระบวนการพัฒนาชุมชน
ประชาคมอาเซียน attorney285 ASEAN COMMUNITY
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
โครงการพระราชดำริ สิ่งประดิษฐ์ของประเจ้าอยู่หัว
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวคำถาม-ตอบ แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวคิดที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างข้อสอบตำแหน่ง พัฒนาชุมชน
เฉลยคำตอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2559 
แนวข้อสอบ ทิศทางของแผนพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี
14.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
10.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
  คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571709_th_2393353คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
  ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
  ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 10 : แก้ไขเพิ่มเติม มีนาคม 2559
  จำนวนหน้า: 1016 หน้า
  ขนาด : 18.5x26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  บทที่ 1 ลักษณะของกฎหมายอาญา
  • ความหมายของกฎหมายอาญา[/*]
  • หลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดทางอาญา[/*]
  • กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง[/*]
  • เอกชนผู้เสียหายและกฎหมายอาญา[/*]
  • กระบวนการใช้บังคับกฎหมายอาญา[/*]
  • เอกลักษณ์ของกฎหมายอาญา[/*]
  บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังเพื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด
  [list=1]
  • กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ยกเลิกความผิดตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด[/*]
  • กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง มิได้ยกเลิกความผิดตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด แต่มีความแตกต่างกัน[/*]
  บทที่ 3 ขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา
            หลักดินแดน
  [list=1]
  • การกระทำความผิดในราชอาณาจักร[/*]
  • การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรแต่ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักร[/*]
  หลักอำนาจลงโทษสากล
  หลักบุคคล
  • ข้อเปรียบเทียบระหว่างหลักดินแดน หลักอำนาจลงโทษสากล และหลักบุคคล[/*]
  • การคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศ[/*]
  • กรณีกระทำความผิดนอกราชอาราจักร[/*]
  • กรณีกระทำความผิดในราชอาราจักร หรือกระทำความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระทำในราชอาณาจักร[/*]
  บทที่ 4 ประเภทของความผิดอาญา
  [list=1]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของกฎหมาย[/*]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของการกระทำ[/*]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่เจตนา[/*]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ผู้กระทำ[/*]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่โทษ[/*]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของการดำเนินคดี[/*]
  บทที่ 5 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา
  • โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ[/*]
  • โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด[/*]
  • โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ[/*]
  • เหตุลดโทษ[/*]
  บทที่ 6 โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ
  • ตอนที่ 1 มีการกระทำ[/*]
  • ข้อสังเกตโดยทั่วไปเกี่ยวกับการกระทำ[/*]
  • การกระทำโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย[/*]
  • การกระทำโดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย[list=1]
  • การกระทำโดยงดเว้น[/*]
  • การกระทำโดยละเว้น[/*]
  [/*][/list]
  • ความแตกต่างระหว่างการกระทำโดยงดเว้นและการกระทำโดยละเว้น[/*]
  • ตอนที่ 2 การกระทำนั้นครบ “องค์ประกอบภายนอก” ของความผิดในเรื่องนั้น[list=1]
  • ผู้กระทำ[/*]
  • การกระทำ[/*]
  • วัตถุแห่งการกระทำ[/*]
  [/*]
  • การครบองค์ประกอบภายนอกและการขาดองค์ประกอบภายนอก[/*]
  • ตอนที่ 3 การกระทำนั้นครบ “องค์ประกอบภายใน”ของความผิดในเรื่องนั้น ๆ[/*]ส่วนที่ 1 เจตนา
   [list=1]
  • เจตนาตามความเป็นจริง[/*]
  • ผู้กระทำต้อง “รู้” ข้อเท็จจริง[/*]
  • ประสงค์ต่อผล[/*]
  • เจตนาฆ่าหรือเจตนาทำร้าย[/*]
  • เล็งเห็นผล[/*]
  • เจตนาพิเศษ[/*]
  • องค์ประกอบภายนอกซึ่งมิใช่ “ข้อเท็จจริง”[/*]
  • การสำคัญผิดในตัวบุคคล[/*]
  • การสำคัญผิดในข้อเท็จจริง[/*]
  สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิด
  สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ
  สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำได้รับโทษน้อยลง
  • การสำคัญผิดในข้อเท็จจริงโดยประมาท[/*]
  • การขาดองค์ประกอบภายนอกของความผิด[/*]
  • การไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดและการสำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริง ซึ่งทำให้การกระทำไม่เป็นความผิดหรือทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลงมีความแตกต่างกัน[/*]
  • เจตนาโดยผลของกฎหมาย (ไม่ประสงค์ต่อผลและไม่เล็งเห็นผล)[/*]
  การกระทำโดยพลาด
  ส่วนที่ 2 ประมาท
  ส่วนที่ 3 ไม่เจตนา ไม่ประมาท
  ตอนที่ 4 ผลของการกระทำสัมพันธ์กับการกระทำตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล
  • หลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล[/*]
  • ทฤษฎีเงื่อนไข[/*]
  • ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม[/*]
  บทที่ 7 โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
  • ตอนที่ 1 ป้องกัน[/*]
  หลักเกณฑ์ของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 68
  [list=1]
  • มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย[/*]
  • ภยันตรายนั้นใกล้จะถึง[/*]
  • ผู้กระทำจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นจากภยันตรายนั้น[/*]
  • การกระทำโดยป้องกันสิทธินั้นไม่เกินขอบเขต
   • ตอนที่ 2 ความยินยอม[/*]
   [/*]
  บทที่ 8 โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
  • ตอนที่ 1 การกระทำโดยจำเป็น[/*]
  • จำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับ[/*]
  • จำเป็นเพื่อให้พ้นภยันตราย[/*]
  • ตอนที่ 2 เหตุยกเว้นโทษอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา[/*]
  • ส่วนที่ 1 การกระทำความผิดของเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี[/*]
  • ส่วนที่ 2 การกระทำความผิดของคนวิกลจริต[/*]
  • ส่วนที่ 3 การกระทำความผิดของผู้มึนเมา[/*]
  • ส่วนที่ 4 การกระทำความผิดตามคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน[/*]
  • ส่วนที่ 5 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในบางความผิดระหว่างสามีภริยา[/*]
  • ตอนที่ 3 เหตุยกเว้นโทษกรณีพิเศษ ผู้กระทำถูกล่อให้กระทำความผิดโดยเจ้าพนักงานหรือตัวแทน[/*]
  บทที่ 9 เหตุลดโทษ
  • ตอนที่ 1 เหตุลดโทษโดยทั่วไป[/*]
  • ส่วนที่ 1 ความไม่รู้กฎหมาย[/*]
  • ส่วนที่ 2 คนวิกลจริตซึ่งยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง[/*]
  • ส่วนที่ 3 คนมึนเมาซึ่งสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง[/*]
  • ส่วนที่ 4 ป้องกัน จำเป็น เกินขอบเขต[/*]
  • ส่วนที่ 5 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตราระหว่างญาติสนิท[/*]
  • ส่วนที่ 6 ผู้กระทำความผิดอายุกว่า 15 ปี แต่ต่ำกว่า 18 ปี หรือตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 20ปี[/*]
  • ส่วนที่ 7 เหตุบรรเทาโทษ[/*]
  • ตอนที่ 2 เหตุลดโทษเพราะบันดาลโทสะ[/*]
  • ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม[/*]
  • การที่ถูกข่มเหงเช่นนั้นเป็นเหตุให้ผู้กระทำบันดาลโทสะ[/*]
  • ผู้กระทำได้กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะบันดาลโทสะ[/*]
  • ป้องกันและบันดาลโทสะ[/*]
  บทที่ 10 การพยายามกระทำความผิด
  • ตอนที่ 1 หลักทั่วไป[/*]
  • ผู้กระทำจะต้องมีเจตนากระทำความผิด[/*]
  • ผู้กระทำจะต้องกระทำการเพื่อให้บรรลุผลตามเจตนาอันเป็นการกระทำที่เลยขั้นตระเตรียม กล่าวคือ ถึงขั้นลงมือกระทำความผิดแล้ว[/*]
  • ผู้กระทำกระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำไม่บรรลุผล[/*]
  • การพยายามกระทำความผิดซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้[/*]
  • ตอนที่ 2 การยับยั้งหรือกลับใจ[/*]
  • ตอนที่ 3 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการพยายามกระทำความผิด[/*]
  บทที่ 11 ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
  • ตอนที่ 1 ตัวการ[/*]
  • เป็นการกระทำความผิดโดยเจตนา[/*]
  • ในระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป[/*]
  • โดยมีการกระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิด[/*]
  • มีเจตนากระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิด
   • ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการเป็นตัวการมาตรา 83[/*]
   • คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้กระทำในความผิดบางฐาน[/*]
   • ตอนที่ 2 ผู้ใช้[/*]
   • ส่วนที่ 1 การก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดโดยวิธีการทั่ว ๆ ไป[/*]
   • ส่วนที่ 2 การก่อให้บุคคลทั่วไปกระทำความผิดโดยการโฆษณาหรือประกาศ[/*]
   • ตอนที่ 3 ผู้สนับสนุน[/*]
   • ตอนที่ 4 ของเขตของความรับผิดชอบของผู้ใช้ผู้โฆษณาหรือประกาศหรือผู้สนับสนุน[/*]
   • ตอนที่ 5 การขัดขวางของผู้ใช้ ผู้โฆษณาหรือประกาศหรือผู้สนับสนุน[/*]
   • ตอนที่ 6 ความแตกต่างระหว่างผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดประเภทต่าง ๆ[/*]
   • ตอนที่ 7 เหตุส่วนตัวและเหตุในลักษณะคดี[/*]
   • ตอนที่ 8 บุคคลผู้ซึ่งไม่สมควรเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในความผิดอาญาบางประเภท[/*]
   [/*]
  บทที่ 12 การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน
  • ตอนที่ 1 การกระทำกรรมเดียว[/*]
  • ตอนที่ 2 การกระทำหลายกรรมต่างกัน (หลายกระทง)[/*]
  บทที่ 13 โทษ
  • ตอนที่ 1 วัตถุประสงค์ของการลงโทษ[/*]
  • ตอนที่ 2 ประเภทของโทษและวิธีการลงโทษ[/*]
  • ส่วนที่ 1 โทษประหารชีวิต[/*]
  • ส่วนที่ 2 โทษจำคุก[/*]
  • ส่วนที่ 3 โทษกักขัง[/*]
  • ส่วนที่ 4 โทษปรับ[/*]
  • ส่วนที่ 5 โทษริบทรัพย์สิน[/*]
  • ส่วนที่ 6 ความระงับแห่งโทษอาญา[/*]
  • ตอนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และรอการลงโทษ[/*]
  • ส่วนที่ 1 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ[/*]
  • ส่วนที่ 2 การรอการลงอาญา[/*]
  • ตอนที่ 4 การเพิ่มโทษเพราะจำเลยกระทำความผิดอีก[/*]
  • ส่วนที่ 1 การเพิ่มโทษที่จะลงในสนาม[/*]
  • ส่วนที่ 2 การเพิ่มโทษที่จะลงกึ่งหนึ่ง[/*]
  บทที่ 14 วิธีการเพื่อความปลอดภัย
  • ตอนที่ 1 บทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย[/*]
  • ส่วนที่ 1 กักกัน[/*]
  • ส่วนที่ 2 ห้ามเข้าเขตกำหนด[/*]
  • ส่วนที่ 3 การเรียกประกันทัณฑ์บน[/*]
  • ส่วนที่ 4 การคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล[/*]
  • ส่วนที่ 5 การห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง[/*]
  • ตอนที่ 2 การใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย[/*]
  • บทที่ 15 อายุความ[/*]
  • ตอนที่ 1 อายุความฟ้องคดี[/*]
  • ตอนที่ 2 อายุความนำตัวผู้ถูกฟ้องแล้วหลบหนีหรือวิกลจริตมาดำเนินการพิจารณาต่อไป[/*]
  • ตอนที่ 3 อายุความฟ้องคดีความผิดอันยอมความได้[/*]
  • ตอนที่ 4 อายุความฟ้องขอให้กักกัน[/*]
  • ตอนที่ 5 กำหนดเวลาล่วงเลยการลงโทษ[/*]
  • ตอนที่ 6 กำหนดเวลาล่วงเลยการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือการกักขังแทนค่าปรับ[/*]
  • ตอนที่ 7 กำหนดเวลาล่วงเลยการกักกัน[/*]
  • ตอนที่ 8 กำหนดเวลาล่วงเลยการบังคับตามมาตรา 46 หรือการเรียกร้องขอตามมาตรา 47[/*]
  • บทที่ 16 การใช้บทบัญญัติในภาค 1 แก่ความผิดตามกฎหมายอื่นและบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ[/*]
  • การใช้บทบัญญัติในภาค 1 แก่ความผิดตามกฎหมายอื่น[/*]
  • บทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ[/*]
  บรรณานุกรม

  ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571709_th


  *** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

  **** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
  วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

  *** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

  1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
  2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
  3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


  เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
  Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law   อีเมล attorney285@gmail.com 
  โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
  มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
  LINE ID : @attorney285   
  Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

  บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

  ตั้งอยู่ที่ 
  เลขที่ 15 
  ซ.รามคำแหง 24/3 
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
  กรุงเทพฯ 10240 


  บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


  [/tr][/table]

  หน้า: [1] 2 3 ... 363
  กระเป๋า
  ข่าวดารา
  ข่าวบันเทิง
     ข่าวมุสลิม
  ข่าวอิสลาม
    บายาน
  บะยาน
    ลงประกาศฟรี
  รวมเว็บลงประกาศฟรี